Echipa Centrului de Studii Ruse si Sovietice

Dr. Vasile Buga, Coordonatorul Centrului de Studii Ruse şi Sovietice "Florin Constantiniu"Dr. Ana Maria Cătănuş, cercetător ştiinţific III, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului; coordonator proiecte şi organizare conferinţe;Dr. Cristina Diaccercetător ştiinţific III, Institutul Naţional pentru Studiul TotalitarismuluiDr. Dan Cătănuşcercetător ştiinţific III, Institutul Naţional pentru Studiul TotalitarismuluiDr. Laurenţiu Constantiniu, istoric, diplomat.

Dr. Răzvan Florin Mihaicercetător ştiinţific III, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului