Echipa Centrului de Studii Ruse si Sovietice

Vasile Buga, Coordonatorul Centrului de Studii Ruse şi Sovietice "Florin Constantiniu"

Ana Maria Cătănuş, cercetător ştiinţific III, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului

Cristina Diaccercetător ştiinţific III, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului

Dan Cătănuşcercetător ştiinţific III, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului

Laurenţiu Constantiniu, istoric, diplomat.