luni, 17 iunie 2024

„România la răscruce: 23 august 1944. Noi evaluări la 80 de ani de la evenimente”La 20 iunie 2024, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române și Centrul de Studii Ruse și Sovietice ,,Florin Constantiniu” din cadrul acestuia organizează conferința științifică „România la răscruce: 23 august 1944. Noi evaluări la 80 de ani de la evenimente”. Manifestarea va avea loc începând cu ora 10.00, în Sala de Conferințe Parter Vest din Casa Oamenilor de Știință a Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, București.

În cadrul conferinței vor fi abordate împrejurările interne și internaționale în care a avut loc actul de la 23 august 1944, rolul factorilor politici și al diferitelor personalități în organizarea și desfășurarea acestuia, precum și importanța și impactul acestor evenimente asupra destinului ulterior al României.
La manifestare participă istorici de prestigiu din cadrul Academiei Române, Universităţii din Bucureşti, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, I.I.C.C.M.E.R., Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 și din alte instituții de profil. De asemenea, sunt invitaţi pentru a participa la discuţii cercetători, cadre universitare, studenţi doctoranzi, diplomați, ziariști.
Manifestarea este deschisă pentru toţi cei interesaţi.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu