marți, 29 noiembrie 2011

PROGRAMUL simpozionului ştiinţific „Dezintegrarea URSS:Cauze şi consecinţe”


PROGRAMUL
 simpozionului ştiinţific
„Dezintegrarea URSS:Cauze şi consecinţe”
Miercuri, 7 decembrie 2011, orele 10.00-13.30Dr. Laureţiu CONSTANTINIU: „Dezintegrarea URSS: aspecte economice şi teritoriale”
Dr. Ludmila ROTARI, „Disocierea dintre discursul oficial al perestrokăi şi realităţile din U.R.S.S. Studiu de caz: problema naţională”
Dr. Gheorghe COJOCARU, "PCUS si consecintele abolirii art.6 din constitutia sovietica"
Veaceslav SAMOŞKIN, publicist: „Factorul subiectiv în evoluţiile din decembrie 1991”
Dr. Tiberiu TĂNASE, „Încercări de redefinire a URSS în rapoartele KGB (1985-1989)”
Prof. Vasile BUGA: „Destrămarea URSS: Factori interni şi externi”
Discuţii
Pauză de cafea
Dr. Marian STROIA - Prezentarea volumului „Moscova şi lumea” (Coordonator: Anne de TINGUY)
***
Dr. Ion CONSTANTIN: „Influenţa reformelor gorbacioviste asupra evoluţiilor din Polonia”
Drd. Miruna TRANDAFIR: „Disoluţia graduală a Uniunii Sovietice şi implicaţii la nivelul României”
Drd. Ana Maria CĂTĂNUŞ, „Atracţia gorbaciovismului. Influente ale reformismului sovietic în formularea discursului disidenţilor români
Corneliu VLAD, publicist: „Rusia, o revelaţie geopolitică perfectă”
Dr. Constantin BUCHET: „Modelul străinătăţii apropiate în politica de putere a Federaţiei Ruse”

Discuţii
Încheierea lucrărilor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu