duminică, 10 decembrie 2017

Programul Conferinţei Relaţiile româno-ruse/sovietice : Trecut, prezent şi perspective. C.S.R.S.: Un deceniu de activitate (2007-2017)

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ

Relaţiile româno-ruse/sovietice : Trecut, prezent şi perspective.
C.S.R.S.: Un deceniu de activitate (2007-2017)

Bucureşti, 13-14 decembrie 2017


MIERCURI, 13 DECEMBRIE 2017
           
10.30 - Cuvânt de deschidere:

·        Prof.dr. Radu Ciuceanu, director al I.N.S.T.
·        Dr. Vasile Buga, coordonator al C.S.R.S.
-
Secţiunea I

11.00-12.15: Moderatori: Vasile Buga, Ana-Maria Cătănuş

·        Prof.univ.dr. Radu Ştefan Vergatti (A.O.S.R.), Războaiele şi păcile Rusiei în prima jumătate a secolului al XIX-lea în Sud-Estul Europei
·        Dr. Marian Stroia (C.S.R.S.), Români şi ruşi în secolul al XIX-lea: Politică, relaţii patrimoniale, imagologie
·        Dr. Alina Ilinca, Liviu Marius Bejenaru (C.N.S.A.S.), Doi călători români în Rusia anului 1917: Mihail Dragomirescu şi Voicu Niţescu
·        Dr. Alin Spânu, Presa din Rusia şi România în analiza serviciilor de informaţii româneşti (1917)
·        Dr. Vitalie Văratic (I.N.S.T.), Decontările reciproce româno-sovietice după Primul Război Mondial

12.15-12.45 - Discuţii
*
12.45-13.15 – Festivitatea de înmânare a Diplomelor de onoare ale C.S.R.S. cu ocazia împlinirii celor 10 ani de activitate

13.15-13.30 - Pauză de cafea

*
Secţiunea a II-a

13.30-15.00: Moderatori: Vasile Buga, Dan Cătănuş

·        Dr. Florin-Răzvan Mihai (I.N.S.T.), Minoritatea ucraineană din România în perioada interbelică. Opţiuni politice
·        Prof.univ.dr. Gheorghe Onişoru (I.N.S.T.), Diplomaţia sovietică şi problema Transilvaniei (septembrie 1944-februarie 1947)
·        Dr. Ion Constantin (I.N.S.T.), Rolul românilor din exil în susţinerea, în cadrul Conferinţei de pace de la Paris, a drepturilor istorice ale României asupra teritoriilor din Est (1946-1947)
·        Drd. Anna Gladysheva (Institutul de Slavistică, Moscova), Activitatea Administraţiei sovietice pentru livrările din România (1944-1947)
·        Prof.univ.dr. Antoaneta Olteanu (Universitatea din Bucureşti), Elemente specifice ale prozei de detenţie
·        Dr. Constantin Corneanu (Asociaţia Europeană de Studii Geopolitice şi Strategice “Gh.I. Brătianu”), Relaţiile româno-sovietice/ruse. De la destindere la încordare (1990- 2017)

15.00-15.30- DiscuţiiJOI, 14 DECEMBRIE 2017
  
Secţiunea a III-a

10.30-12.00: Moderatori: Vasile Buga, Florin-Răzvan Mihai

·        Dr. Cristina Diac (I.N.S.T.), P.C. din România şi Cominternul. Două decenii de acomodări ratate, 1921-1943
·        Dr. Florian Banu (C.N.S.A.S.), Influenţa sovietică asupra înfiinţării, organizării şi funcţionării Securităţii din România
·        Dr. Dan Cătănuş (I.N.S.T.), Rolul consilierilor sovietici de pe lângă Ministerul Afacerilor Interne în ancheta lui Vasile Luca, 1952-1954
·   Dr. Brînduşa Costache (Banca Naţională a României), Banca Sovieto-Română (Sovrombanc) - un „personaj” nou în lumea bancară din România postbelică. Organizare, capital, obiective
·        Dr. Liviu Ţăranu (C.N.S.A.S.), Impactul Declaraţiei P.M.R. din aprilie 1964 asupra relaţiilor româno-sovietice
·        Dr. Ana-Maria Cătănuş (I.N.S.T.), Vârstele disidenţei sovietice (anii 1960-1980)

12.00-12.30 – Discuţii

*
12.30-13.00 - Lansarea revistei „Arhivele Totalitarismului” nr. 1-2/2017 şi 3-4/2017

13.00-13.15 - Pauză de cafea

*
Secţiunea a IV-a

13.15-14.45: Moderatori: Cristina Diac, Ana-Maria Cătănuş

·        Dr. Elena Negru (Institutul de Istorie, Chişinău), Eforturile U.R.S.S. în propaganda istoriei şi realizării ,,naţiunii moldoveneşti” pe arena internaţională (1968-1985)
·        Corneliu Vlad (publicist), Relaţiile româno-ruse. Necesitatea cunoaşterii şi înţelegerii reciproce
·        Dr. Constantin Buchet (I.N.S.T.), Diplomaţia parlamentară în relaţiile româno-ruse în anii 1990
·        Dr. Florin Abraham (I.N.S.T.), Relaţiile româno-ruse în contextul apartenenţei României la Uniunea Europeană
·        Dr. Miruna Trandafir Iancu (Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş), Relaţiile româno-ruse. Eliberarea de inhibiţiile trecutului
·        V. Buga (I.N.S.T.), T. Stepanov-Mamaladze (diplomat), Sfârșitul epocii Ceaușescu văzut prin ochii consilierului Ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., E.A. Șevardnadze
·        Angela Colin (Institutul de Istorie, Chişinău), Aleksandr Stykalin (Institutul de Slavistică, Moscova), România la începutul secolului XX – în viziunea viitorului Mitropolit al Basarabiei, Gurie.
·        T.A. Pokivailova (Institutul de Slavistică, Moscova), Relaţiile româno-sovietice în anii Primului Război Mondial şi chestiunile decontărilor reciproce

14.45-15.15 – Discuţii

15.15 – Închiderea conferinţei.


Manifestare realizată cu sprijinul Fondului Recurent al Donatorilor –

Academia Română

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu