marți, 20 noiembrie 2012

INST la Târgul de carte Gaudeaumus 2012Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului îi aşteaptă pe toţi cei interesaţi de publicaţiile INST la Târgul de carte Gaudeamus 2012, în cadrul standului de carte al Editurii Academiei Române, stand 113, ultimul nivel din interiorul Pavilionului Central Romexpo.
Târgul de carte se desfăşoară în perioada 21.11.2012 - 25.11.2012, între orele 10.00-20.00.
Lista celor mai noi volume poate fi accesată făcând click pe "publicaţiile INST".
De asemenea, INST vă semnalează apariţia revistei "Arhivele Totalitarismului", numerele pe 2012.


"Arhivele Totalitarismului", nr. 1-2/2012

Din sumar:

Kari Alenius, The Successes and Failures of German War Propaganda in Estonia, 1941-1944

Schlett András, Success and Failure of the Hungarian Agrarian Model, 1960-1990

Liliana Corobca, Incursiune în cenzura sovietică (Glavlit), 1922-1991
Radu Florian Bruja, Liga Apărării Naţional Creştine în Bucovina, 1926-1928. Între organizare şi scindare

Radu Petrescu, Anihilarea „bandei” colonelului Arsenescu de pe Muntele Roşu. Rolul jucat de Traian Marinescu-Geagu şi Alexandru Alexandrescu 


Dan Cătănuş, Iluzia normalităţii: Academia Română la începutul regimului Nicolae Ceauşescu

Ana-Maria Cătănuş, Drumul către libertate. Doina Cornea şi disidenţa românească în anii 1980 

Florin Abraham, Provocări epistemologice ale teoriei totalitarismului, I

Alexandru-Murad Mironov, Federalismul european în atenţia Siguranţei, 1926, I 

Octavian Roske, Colectivizarea agriculturii. Represiunea totală, 1957-1962, XXXI 

Claudiu Degeratu, Nicolae Ceauşescu şi „noii ilegalişti” ai P.C.R., 1965-1968 

Florin-Răzvan Mihai, Cristina Diac, Deportarea etnicilor germani din România în U.R.S.S., 1945-1949

Flori Bălănescu, Vasile Paraschiv (1928-2011)

Florin-Răzvan Mihai, Gheorghe (Gogu) Rădulescu (1914-1991)"Arhivele Totalitarismului", nr. 3-4/2012

Din sumar:Marius Tărîţă, Ideologie şi literatură în R.S.S. Moldovenească, 1945-1948 

Éva CseszkaEconomic Type Trials in the Rákosi Regime in Hungary 1947-1953 

Marian-Alin DudoiUn proces politic în România: cazul petrolistului Alexander W. Evans, 1948 

Dan CătănuşDevieri politico-ideologice în P.C.R.: împăciuitorismul

Dumitru LăcătuşuTudor Sepeanu – mărirea şi decăderea unui ofiţer al Securităţii

Tudor VlădescuThe Literature of Resentment in the Romanian Socialist Propaganda Novel. An Introduction to a Study of Fear in Fiction

Ana-Maria CătănuşDorin Tudoran şi condiţia intelectualului român sub comunism 

Vasile BugaControverse româno-sovietice privind prelungirea valabilităţii Tratatului de la Varşovia, 1984-1985

Petre OprişUn complot militar împotriva preşedintelui României, octombrie 1984 

Corneliu PintilescuAnaliza comparată a totalitarismului: Perspective anglo-saxone şi germane după 1989 

Florin AbrahamProvocări epistemologice ale teoriei totalitarismului, II

Cristina RomanIstorie şi politică. Cazul aniversării a 60 de ani de la Marea Unire

Florian BanuDiscursul istoric contemporan între ştiinţa istoriei şi istoria-rechizitoriu

Raluca Nicoleta SpiridonŞerban Cioculescu (1902-1988)

Florin ŞandruNeculae Trâmbaciu (1902-1955)

Ion ConstantinOnisifor Ghibu (1883-1972)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu