vineri, 15 mai 2020

Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultură la Bucureşti aniversează 5 ani de activitate Astăzi, Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultură la Bucureşti aniversează cinci ani de existenţă şi activitate fructuoasă. 
Cu această ocazie, le transmitem colegilor şi prietenilor noştri cele mai bune gânduri, felicitări pentru frumoasele activităţi întreprinse până acum şi mult succes pentru următoarele.


Redăm mai jos, mesajul de felicitare pe care coordonatorul Centrului de Studii Ruse şi Sovietice "Florin Constantiniu", prof. Vasile Buga, l-a transmis cu această ocazie doamnei Natalia Olegovna Mujennikova, directorul Centrului Rus la Bucureşti.


Înființarea, cu cinci ani în urmă, a Centrului Rus de Știință și Cultură din București a rămas în memoria celor prezenți la festivitatea de deschidere într-o frumoasă zi de mai ca un eveniment extrem de important în relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre popoarele român și rus.
Pe parcursul acestei perioade, Centrul rus s-a dovedit un factor extrem de dinamic menit să asigure o mai bună cunoaștere și încredere reciprocă între popoarele noastre. Acesta s-a remarcat printr-o activitate bogată și variată, oferind celor care i-au trecut pragul posibilitatea de a cunoaște mai bine istoria, cultura, limba, civilizaţia şi realizările poporului rus. Acestui scop i-au slujit numeroasele expoziții și concursuri tematice consacrate unor momente importante din viața poporului rus, artei plastice, meșteșugurilor populare, tradițiilor, obiceiurilor sale. Acestor remarcabile expoziții li s-au adăugat cele consacrate paginilor din istoria comună a popoarelor noastre, ca, de exemplu, cele dedicate  centenarului vizitei la Constanța, în iunie 1914, a Împăratului Nicolae al II-lea, cu familia,  zborului comun în Cosmos al cosmonauților Dumitru Prunariu și Leonid Popov, aniversării a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice româno-sovietice, dacă este să amintim doar câteva din acestea.
Existența Centrului rus la București a permis reluarea unor manifestări tradiționale apreciate într-un grad înalt de publicul românesc:  Ziua Culturii Ruse, Săptămâna filmului rus, turneele unor ansambluri și colective teatrale, retrospective ale filmului rus, seri literare și seri muzicale, întâlniri cu oameni de cultură din Federația Rusă.
Nu în ultimul rând Centrul  rus s-a dovedit a fi gazda ospitalieră pentru pentru organizarea de conferințe științifice consacrate dezbaterii unor evenimente istorice importante sau relațiilor bilaterale, permițând un dialog fructuos, extrem de necesar în zilele noastre dintre istorici și politologi români şi ruşi.
Ne face o deosebită plăcere să evocăm, cu acest prilej jubiliar, faptul că unele din manifestările Centrului rus au fost organizate împreună sau cu sprijnul Centrului de Studii Ruse și Sovietice ,, Florin Constantiniu”.
Nu în ultimul rând, Centrul Rus de Știință și Cultură din București s-a remarcat prin aducerea în atenția publicului românesc a unor  personalități remarcabile, așa cum a fost dezvelirea, pe Calea Victoriei, a plăcii memoriale consacrate prezenței în România a marelui clasic al literaturii ruse, Lev Tolstoi, sau dezvelirea în Parcul Herăstrău a bustului cosmonautului Iuri Gagarin.
Toate aceste realizări minunate și multe altele, pe care spațiul nu ne îngăduie să le amintim pe larg, sunt rodul eforturilor  neobosite ale directorului acestui Centru, Natalia Olegovna Mujennikova, și a inimosului colectiv pe care îl conduce. Le adresăm din toată inima sincere felicitări, multă sănătate, noi succese în continuarea activității nobile pe care o desfășoară, precum și urarea tradițională : La Mulți Ani!

Prof. Vasile Buga
Coordonator al Centrului de Studii Ruse
și Sovietice ,,Florin Constantiniu”
              


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu